• Yabancılar İçin Türkçe Görsel Sözlük ve Etkinlik Kitabı (A1-A2) yayınlanmıştır.