BÖTE – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A. B. D.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalının öncelikli amacı, ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında bilgi ve beceri sahibi, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, teknolojik gelişmeleri takip eden, mesleğinde yeterli ve sorumluluk sahibi öğretmen adayları yetiştirmektir. Aynı zamanda, eğitim ve öğretim teknolojileri alanında güncel, etkili araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak ana bilim dalımızın önemli bir amacıdır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı eğitim kadrosu için tıklayınız.