Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kuruldu. 1999 yılından itibaren Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün işlevi, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermek, eğitim bilimlerinin çeşitli dallarında lisans ve lisansüstü programlar açmak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim bilimleri alanında araştırmalar yapmaktır.
Bölümümüzde, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi anabilim dalında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora, Eğitim Programları ve Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans programları yürütülmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında 2007-2008 öğretim yılından itibaren lisans eğitimi sürdürülmektedir.

 

Bölüm web sitesine erişmek için tıklayınız.