Temel Eğitim Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı (15 Temmuz 2016), Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında değişiklikler olmuştur.

Bu çerçevede,
İlköğretim Bölümünün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değiştirilmiş ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Temel Eğitim Bölümü altında yer alacak şekilde yapılandırılmıştır.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü kurulmuş, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı yeni kurulan bölüm aktına aktarılmıştır.

İlköğretim Bölümü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türk eğitim sistemine kaliteli ve yetkin öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2000 yılının Şubat ayında kurulmuştur. Bölümümüz Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktadır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Sınıf Öğretmenliğine öğrenci alınırken. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Ülkemiz için Okul Öncesi Eğitimin ne denli önemli olduğu gerçeğinden hareket edilerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Ayrıca Bölümümüz bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı açık olmakla beraber öğrenci kabulü için çalışmalar devam etmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermiştir. Ekim 2005 de Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasının tamamlanmasıyla birlikte bu yeni yapıya geçilmiştir. Halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir.

Bölümümüz lisans eğitimi yanında lisansüstü eğitimi çalışmalarını da yürütmektedir. Bu aşamada 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fen Bilgisi ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Matematik Eğitimi yüksek lisans programları öğrenci kabul etmektedir.

Temel Eğitim Bölümü web sitesine (http://temelegitim.kocaeli.edu.tr) erişmek için tıklayınız.