TE – Sınıf Eğitimi A. B. D.

Sınıf Eğitimi A. B. D.

 

Güncel Yüksek Lisans Programına Kocaeli Üniversitesi “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci” sayfasından erişilebilmektedir.

 1. EYYK sayfası açılır: “http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/index.cfm
 2. Akademik Düzeyler >Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > “Sınıf Öğretmenliği” bağlantısına tıklanır.
 3. Sol menü grubundan “Sınıf Öğretmenliği Programı Bilgileri” bağlantısına bölümünden aşağıdaki bilgiler edinilebilir.
  1. Amaç, Misyon, Vizyon
  2. Kabul ve Mezuniyet Koşulları, Derece
  3. Program Yeterlilikleri
  4. 2016/2017 Ders Listesi
  5. Çalışma Grupları