Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık A. B. D. tarafından RPD öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunması amacıyla planlanan aylık seminerler dizisinin ilk ayağı 23 Mart 2016 çarşamba günü Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonunda gerçekleştirildi. ‘Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas’ başlıklı seminer ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’dan Araştırma Görevlisi Dr. İdil Aksöz Efe tarafından verildi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği seminerde çocuk ve ergenlerde kayıp ve yasın ne anlama geldiğinin tanımlanması ile başlayan seminer, çocuk ve ergenlerde ölüm kavramının irdelenmesi ile devam etti. Daha sonra ölüm kavramının gelişimsel dönemler içinde nasıl algılandığı ve bu algılamaya bağlı olarak çocuk ve ergenlerin kayıp ve yasa verdiği tepkiler ifade edildi. Bu tepkileri etkileyen faktörler ele alındı ve çocuk ve ergenin içinde yaşadığı kültürün bu tepkilerdeki rolü vurgulandı. Okul psikolojik danışmanlarının beklendik ve beklenmedik kayıp durumlarda yas sürecini nasıl ele alacağı konusuna da değinilen seminerde, özellikle intihar ve terör gibi kayıp durumlarında okul psikolojik danışmanının önceden planlanmış bir krize müdahale planının olmasının önemine ve yararına vurgu yapıldı. Böyle durumlarla okul psikolojik danışmanının ailelerle de çalışmak durumunda kalabileceğinin altını çizen Dr. Aksöz, hem ailelerle hem de öğrencilerle çalışırken ne yapmalı ne yapmamalı konusunda okul psikolojik danışmanlarına önerilerde bulundu. Dr. Aksöz’ün altını çizerek vurguladığı bir diğer konu da özellikle intihar gibi riskli durumlarda önleyici çalışmaların yapılması. Dr. Aksöz’ün seminer süresince verdiği somut örnekler ve yalın ifadeleri kayıp ve yas sürecini anlamlandırmakta özellikle etkili oldu. Seminer sonrasında sorular cevaplandı.

Dr. Aksöz’e verdiği bu keyifli seminer için teşekkür ederiz.

Nisan 2016 seminerinde görüşmek üzere…

Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas

Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas
Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas