Eğitim Fakültesi Yeni Yapısı Hk.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı, Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında değişiklikler olmuştur.

Bu çerçevede, YÖK tarafından Eğitim Fakültesinin hiyerarşik yeni yapısı aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır.

 

+ Eğitim Fakültesi Dekanlığı
+ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
+ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
+ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı
+ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığı
+ Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı
+ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
+ Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
+ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı
– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
+ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı
+ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Müzik Öğretmenliği Programı
+ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
+ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
+ Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Fizik Öğretmenliği Programı
+ Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Kimya Öğretmenliği Programı
+ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Matematik Öğretmenliği Programı
– İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
+ Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı
+ Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
+ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı
+ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı
+ Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı
+ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Türkçe Öğretmenliği Programı
+ Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı
+ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
+ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– Sınıf Öğretmenliği Programı
+ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı
+ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
– İngilizce Öğretmenliği Programı