Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ortak olarak 28.02.2018 tarihinde düzenlediği Disleksi Semineri, Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonunda gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve farklı bölümlerden birçok öğrencinin ilgi gösterdiği Disleksi Seminerine konuşmacı olarak Kocaeli Tıp Fakültesinden Prof. Dr Özlem Yıldız Gündoğdu ve Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, Özel Eğitim Uzmanı Ümmü Kumru, Disleksili çocuğa sahip ebeveyn Vehbiye Bayrak katılım gösterdi.

DİSLEKSİ NEDİR? TANI KONMA SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

Disleksi, diğer adıyla Öğrenme Bozukluğu (Özgül Öğrenme Güçlüğü) bireyin okuma, yazma ve matematik alanında olmak üzere 3 alt başlığa ayrılan ve bu alanlarda becerilerin kazanılması, kullanılmasında yaşanan, kendi zeka kapasitesinin altında bir akademik performans göstermesine sebep olan bir öğrenme güçlüğüdür. Tıp fakültesi çocuk psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu, disleksinin belirtileri, disleksi şüphesi bulunan çocuğun hikayesinin alınma süreci, tanı sürecinden ve disleksiye eşlik edebilen farklı bozukluklardan bahsetti.

Disleksinin saf bir şekilde görüldüğünün nadir olduğunu ve çoğunlukla farklı eşlik eden belirtiler görüldüğünü belirten Gündoğdu, dislektik çocuğun yönelim becerilerinde (yer-yön duygusu, zaman kavramı), Sosyal – duygusal alanlarda (öfke problemleri, performans anksiyetesi, dürtüsellik, sözel ifade zorluğu, duygudurum bozuklukları) disleksiye eşlik eden birçok faktör olabileceğinden bahsetti. Dislekside erken tanının önemini de vurguladı.
‘’DİSLEKTİK ÇOCUĞUN EĞİTİM PLANLAMA SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?’’

Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, dislektik çocuğun eğitim planlamasında öncelikle gereksinimlerine uygun ve gerçekçi eğitim programları hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Özel eğitim programları, destek eğitim odaları, psikoeğitim, psikoterapi, çoklu duyuya yönelik çalışmaların çocuğun zorluk yaşadığı bütün alanlarda destek almasında etkili olduğundan bahseden Memik, sınıfta öğretmenlere düşen görevlerin yerine getirilmesinin de öğrencinin gelişimini olumlu yönde desteklediğini vurguladı. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencinin ön sırada oturtulması, öğrenme gereksinimlerine yönelik teknikler geliştirilmesi, sınav yönteminin öğrenciye göre ayarlanmasının önemini vurguladı.

Ebeveyn desteğinin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, ebeveynlerin disleksiyi iyi tanımaları gerektiğinden, çocuğa zorluğu hakkında uygun ve doğru bilgileri vermesi gerektiğinden ve çocuğunun sınıf arkadaşlarına, ailelere ve yakın çevresine de bu konuda yeterli bilgileri verebilmesinin gerekliliğinden bahsetti. “Çocuğunuzun ödevlerinde onu destekleyin, gayretini ödüllendirin. Hangi koşullarda öğrendiğini fark edin, okul dışı faaliyetleri destekleyin, sabırlı olun, öğretmenlerle işbirliği yapın” şeklinde önerilerde bulundu. Ebeveyn tarafından çocuğun yasal haklarının öğrenilmesi ve etiketlenmemesi için gereken tüm çabanın sarf edilmesi konusunu da vurguladı.

ANNENİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ EV İŞİ YAPMAK DEĞİL, ÇOCUKLARINI GELECEĞE HAZIRLAMAKTIR!

İki dislektik çocuğa sahip olan Vehbiye Bayrak, çocuklarının özel durumuyla ilgili yaşantılarından, çocuklarının gelişimine sağladığı katkılardan bahsetti. “Ben bir ebeveyn olarak dislektik çocuğuma nasıl destek olabilirim, neler yapabilirim?” sorusuna etkili bir şekilde cevap veren Vehbiye Bayrak yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Yaşadığı civardaki tüm Özel Eğitim merkezlerini gezerek çocuğunun ihtiyacını karşılayabilecek olan kurumları titizlikle incelediğinden bahseden Bayrak, ilk olarak kabullenin ve çocuğunuza elinizden gelen tüm desteği verin şeklinde önerilerde bulundu. Bu alanda birçok yerli yabancı makale okuyan Vehbiye Bayrak, çocuklarını hiç boş bırakmadığından, boş zamanlarını çocuklarıyla beraber geçirebileceği sosyal aktivitelerle doldurduğundan, İnce ve kaba motor becerilerinin gelişmesi için araştırmalarından öğrendiği oyunları çocukları ile birlikte sıkılmadan oynadığından bahsetti. Çocuklarının gelişimine daha özverili bir şekilde katkı sağlayabilmek adına işi bıraktığından ve tüm zamanını onları geliştirmek için çaba sarf ettiğinden bahseden Bayrak, öğretmenler ile sürekli iletişim halinde ve bu gelişmenin ancak ebeveyn-özel eğitim kurumu- öğretmen işbirliği ile gerçekleşebileceğini dile getirdi. Tüm önceliklerini çocuklarından geri plana atan Vehbiye Bayrak ‘’Annenin görevi ev işi yapmak değil, çocuklarını geleceğe hazırlamaktır.’’ cümlesinin üzerinde durdu.
‘’EĞİTİM SÜRECİNDE NİCELİK DEĞİL, NİTELİK ÖNEMLİDİR!’’

Özel Eğitim Uzmanı Ümmü Kumru, dislektik çocukların özel eğitim kurumlarında aldığı çok yönlü eğitimleri örnek videolar eşliğinde anlattı. Kurumunda 100’den fazla özel öğrenme güçlüğü bulunan öğrenciyle çalışıldığından bahseden Kumru, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların akademik başarılarının yanı sıra, çevreye ve sınıfa uyum, yaşamda gereken temel beceriler gibi konularda da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Merkezde çocukların kaba ve ince motor becerilerinin, akademik becerilerle aynı anda kazanımının sağlandığı etkinliklere katılması, yaştılarıyla birlikte bulunması, akran yardımcılığının da dislektik çocukların özgüvenine büyük katkılar sağlatığını belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin yasal hakları üzerinde de duran Kumru, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerinin 573 sayılı kanun hükmünde kararname ile oluşturulan özel eğitim yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmasının da, çocukların yasal haklarının korunmasında oldukça önemli bir yeri olduğundan bahsetti. Bu konuda ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesinin önemini vurdu.

Özel gereksinimli çocukların en az sınırlandırılmış ortamda akranlarıyla beraber eğitim almasının özgüvenlerine ve akademik başarılarına çok olumlu katkılarda bulunacağının önemini vurgulayan Kumru, okulda yaşanması olası dışlanma, zorbalık, özgüven eksikliği, performans anksiyetesi gibi risklerin önüne geçilmesi için çok yönlü bilgilendirmenin de altını çizdi.

Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesinde Disleksi Semineri gerçekleştirildi.