İç Denetim

İç Denetim Dokümanları İndir
Misyon – Vizyon icon_pdf
Stratejik Plan (2014-2018) icon_pdf
Yönetsel İşleyiş ve Süreçler icon_pdf
Görev Analizi ve Tanımları icon_pdf
Risk Strateji Belgesi icon_pdf
İç Kontrol Standartları
Birim Faaliyet Raporları
– Faaliyet Raporu (2017) icon_pdf
– Faaliyet Raporu (2016) icon_pdf
Bilgi Edinme Birimi icon_pdf