Kısmi Zamanlı Çalışma Duyurusu

Kısmi zamanlı çalışma için gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Lütfen bu sayfayı ve bu sayfada sunulan bağlantıları (çalışma yönergesi, sözleşme vb.) ve önemli notu dikkatlice okuyunuz.

 

Başvuru Süresi ve Yeri

Fakültemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin 11.10.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar  başvuru formunu doldurarak Bölüm Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuru Formu için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız.

 

Önemli Not

Kısmi Zamanlı Çalışma başvuruları birim başına yapılmaktadır. Bu nedenle, Merkezi Yerleşke Kütüphanesi, UZEM gibi birimlere başvuruların ayrı ayrı ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. Eğitim Fakültesine yapılan başvuru sadece Eğitim Fakültesi için geçerlidir.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma için kabul edilen öğrencilerden istenilecek belgeler:

Kısmi zamanlı çalışma için başvuran öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri de hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Başvurular sonuçlandırıldıktan sonra aşağıdaki belgeler ivedilikle talep edilecektir.

 

Başvuruya Yönelik Açıklamalar

1-Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Kocaeli Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.
2-Disiplin cezası almamış olmak,
3-Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
4-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık
nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
6-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
7-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit veya gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ve engelli öğrencilerde 2. 6. ve 7. maddeler dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Öğrencilerimize duyurulur.

Eğitim Fakültesi