Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tarih 10 ve 11 Mayıs 2018’i gösterirken fakültemizde, fakülte öğrencileri tarafından 2. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi adı altında çalıştay, kongre ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kongrede fakültemiz öğrencilerinin ve ülkemizin diğer üniversitelerinde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı 41 bildiri, 5 farklı salonda sunuldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kongre çerçevesinde “21. Yüzyılda Türkiye’de Eğitim Sistemi Nasıl Olmalıdır?” başlıklı bir de çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Dolu dolu geçen programımızda 10 farklı atölyeye toplamda 485 öğrenci katılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi resmi web sitesi:

http://www.kouegitimfakultesiogrencikongresi.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI

 

  1. Gün 10 Mayıs 2018 (08.30-12.30)

08.30—09.30 Kayıt (Eğitim Fakültesi)

09.30—10.00 Açılış konuşmaları (Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonu)

10.00 —12.30 ÇALIŞTAY (Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu)

  1. Yüzyılda Türkiye’de Eğitim Nasıl Olmalıdır?

– Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

– Okul öncesinde eğitim

– PISA’da matematik başarısı

– PISA’da okuduğunu anlama başarısı

  1. Gün 10 Mayıs 2018 (14.00—16.30)

BİLDİRİ OTURUMLARI

14.00—15.00 Derslik 18

Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY

– Ebru Tunçay- Pınar Elitaş (Ergenlerin Benlik Algılarının Anne Baba Tutumları İle İlişkisi )

– Ezgi Biter–Fatih Kılıçaslan (Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin

Anne Baba Tutumları Ve Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi)

– Gülebe Çakırbal- Züleyha Hamdi (Ortaöğretim (Lise) Öğrencilerinin Ebeveyn Tutumları İle

Aşağılık/Üstünlük Kompleksi Arasındaki İlişki)

– Gülgin Akdemir, Enis Sertan Kaya, Çiğdem Akba (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Eakültesi RPD, İngilizce öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin aile çocuk yetiştirme

stillerine göre kaygı düzeylerinin incelenmesi)

14.00—15.00 Derslik 19

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOKGÖZ GÜNEŞ

 

– Sidar Çetin, Merve Nar, Gamze Düçer, Esma Bulut, Zeynep Kalın (Nane ve limon çizgi fil-

minde yer alan bilimsel konular ve kullanılan yöntemlerin incelenmesi)

 

– Beyza Öz, Fatma Betül Özdemir, Gizem Yaşar, Özlem Uz (Ailelerin okul öncesi kurumu

seçimine etki eden etmenler)

 

– Melisa Melike Gür (Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde alternatif eği-

tim modellerine ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi)

 

– Sanjar Feyzoğlu (Aşırı koruyucu tutumun okul öncesi dönemdeki çocukların özgüven duy-

gusunun gelişimine etkileri)

 

14.00—15.00 Derslik 20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKBAŞ

 

– Semanur Ataç, Fatma Başer, Sema Nur Zorlu (Sözel ve sayısal programlarında okuyan üni-

versite öğrencilerinin atılganlık becerisi düzeylerinin farklılığının incelenmesi)

 

– Hayrettin Devriş, Sena Sevindi, Saadia Sattar (Pedagojik formasyon alan öğrencilerin ve

 

eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik gerekli empati ve iletişim be-

cerilerinin karşılaştırılması)

 

– Burak Kaplan, Hakkı Çavuş, Hamd Baha Yıldırım (Üniversite akademik başarısı ile memnuni-

yet düzeyi arasındaki ilişkiye dair bir çalışma)

 

– Naciye Damcı (Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamında karşılaştıkları uyum sorunları)

14.00—15.00 Derslik 21

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Funda DAĞ

– Ufuk Kılıç, Şener Güler (Kocaeli üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri

ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi)

– Fatma Nur Yılmaz, Sevil Bayram, Yeşim Azak (Dijital oyun bağımlılığı)

 

– Meryem Çelik (Ergenlik döneminde şiddet eğimi ve suç davranışı düzeyleri:Türkiye’ de yapı-

lan çalışmalara toplu bakış)

 

– Rumeysa Kurtuluş (İlköğretimde sosyal uyum ve depresyon konusunda yapılmış araştırma-

ların incelenmesi)

 

14.00—15.00 Derslik 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Belgin Özaydınlı

– Ayşenur Kara, Elif Can, Feyzanur Doğan, Gül Çınar, Merve Çetin, Merve Gökmen, Zeynep

Tekin (Finlandiya, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’deki ilköğretim İngilizce dersi öğretim

programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi)

 

– Makka Nagumanova, Feruza Halmedova, Dilan Erol, Ruken Akburak, Sümeyye Yılmaz, Se-

her Sulak (Türkiye, Rusya, Almanya, Singapur ve Kanada İngilizce öğretmeni yetiştirme

 

programlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi)

– Beyza Çardak, Pınar Karagöz, Deniz Kıdık, Dudu Demirkıran, Zekiye Balgan (5 farklı ülkenin

 

(Kore, ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya) eğitim sistemlerinin Türk eğitim sistemi ile karşı-

laştırılması)

 

– Ayşe Gizem Çetin, Emine Melike Atabay, Faik Kumbaracı, Kübra Bozdemir, Selin Tuncay,

 

Zeynep Nisa Bayram (10. Sınıf MEB İngilizce ders kitabı ve A2 seviye Oxford Directions Türki-

ye kitaplarının standartlara dayalı ders kitabı değerlendirme kıstasları dahilinde karşılaştırıl-

ması)

 

15.00—15.30 ARA

 

15.30—16.30 Derslik 18

Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Fatih KEZER

 

– Ayşen Payas, Hande Aksoy (Kocaeli fen lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile saldır-

ganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi)

 

– İlay Kübra Aydağ (Lise öğrencilerinde yalnızlık)

 

– Kübra Nur Uslu, Büşra Meltem Özgölet (Lise öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına bağımlılık

nedenlerinin incelenmesi)

 

– Aycan Sevimli, Dicle Şen, Nilgün Özdemir (Rehberlik hizmetlerinin fen lisesi öğrencileri tara-

fından değerlendirilmesi ve faydalanma düzeylerinin incelenmesi)

 

15.30—16.30 Derslik 19

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi O. Nejat AKFIRAT

– İlkem İşcan, Rümeysa Berna İlhan (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimi

alan öğretmen adaylarının öz yeterlilik algılarının sınıf düzeyi akademik başarı deneyim ve

bölüm açısından incelenmesi)

– Derya Miroğlu, Fadik Salim (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD, okulöncesi eğitimi,

 

bilgisayar BÖTE, fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin öğret-

menlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi)

 

– Nergiz Cihangül, Habibe Bozkurt (Kocaeli Üniversitesi RPD, Fen Bilgisi öğretmenliği ve İngi-

lizce öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarının incelenmesi)

 

– Burcu Aylin Kaya, Sevil Gündoğdu (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Eakültesi RPD ve okul öncesi

öğretmenliği bölümlerinin 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının

incelenmesi)

15.30—16.30 Derslik 20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şenel GERÇEK

 

– Arife Aksoy, Büşra Tekin, Kader Nur Kısınma (Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneğine üye ailele-

rin umutsuzluk ve yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi)

 

– Abdurrahman Sarıtaş, Hayriye Sevinç (Umutsuzluk düzeylerinin yakın ilişkilerde bağlanma

stillerine olan etkisi)

 

– Muhammet Ali Karakurt, Alihan Yıldırım, Mehmet Balpetek (Geçmişten günümüze üniver-

siteye giriş sistemlerinin incelenmesi ve alternatif bir sistem için uzman görüşlerinin alın-

ması)

 

– Merve İbiş (Türkiye’de yaşayan göçmen çocukların karşılaştıkları psikososyal sorun-

lar:Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış)

 

15.30—16.30 Derslik 21

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ

 

– Kadriye Turan, Özge Kaya, Kübra Akkaya (Bireylerin psikolojik danışma ve rehberlik bölü-

münü tercih etmesine etki eden faktörlerin sosyal bilişsel kariyer kuramına göre incelenme-

si)

 

– İrem Çetin, Deniz Gözde Kılçık (Kocaeli Üniversitesi RPD bölümü öğrencilerinin flört ilişki-

sinde yaşanan psikolojik ve fiziksel saldırganlığa yönelik tutumlarının yaş, cinsiyet, flört ilişki

 

durumu ve sosyoekonomik düzey faktörleri ile ilişkisinin incelenmesi)

– Merve Nur Dağdelen, Elif Can (Kocaeli Üniversitesi RPD programı öğrencilerinin depresyon

ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

 

– Gözde Ergin, Emine Yücel, Kurtulmuş, İrem Demiröz (Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemin-

de zararlı alışkanlıklar)

 

14.00—15.00 Derslik 20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKBAŞ

 

– Semanur Ataç, Fatma Başer, Sema Nur Zorlu (Sözel ve sayısal programlarında okuyan üni-

versite öğrencilerinin atılganlık becerisi düzeylerinin farklılığının incelenmesi)

 

– Hayrettin Devriş, Sena Sevindi, Saadia Sattar (Pedagojik formasyon alan öğrencilerin ve

 

eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik gerekli empati ve iletişim be-

cerilerinin karşılaştırılması)

 

– Burak Kaplan, Hakkı Çavuş, Hamd Baha Yıldırım (Üniversite akademik başarısı ile memnuni-

yet düzeyi arasındaki ilişkiye dair bir çalışma)

 

– Naciye Damcı (Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamında karşılaştıkları uyum sorunları)

14.00—15.00 Derslik 21

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Funda DAĞ

– Ufuk Kılıç, Şener Güler (Kocaeli üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzeyleri

ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi)

– Fatma Nur Yılmaz, Sevil Bayram, Yeşim Azak (Dijital oyun bağımlılığı)

 

– Meryem Çelik (Ergenlik döneminde şiddet eğimi ve suç davranışı düzeyleri:Türkiye’ de yapı-

lan çalışmalara toplu bakış)

 

– Rumeysa Kurtuluş (İlköğretimde sosyal uyum ve depresyon konusunda yapılmış araştırma-

ların incelenmesi)

 

14.00—15.00 Derslik 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Belgin Özaydınlı

– Ayşenur Kara, Elif Can, Feyzanur Doğan, Gül Çınar, Merve Çetin, Merve Gökmen, Zeynep

Tekin (Finlandiya, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’deki ilköğretim İngilizce dersi öğretim

programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi)

 

– Makka Nagumanova, Feruza Halmedova, Dilan Erol, Ruken Akburak, Sümeyye Yılmaz, Se-

her Sulak (Türkiye, Rusya, Almanya, Singapur ve Kanada İngilizce öğretmeni yetiştirme

 

programlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi)

– Beyza Çardak, Pınar Karagöz, Deniz Kıdık, Dudu Demirkıran, Zekiye Balgan (5 farklı ülkenin

 

(Kore, ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya) eğitim sistemlerinin Türk eğitim sistemi ile karşı-

laştırılması)

 

– Ayşe Gizem Çetin, Emine Melike Atabay, Faik Kumbaracı, Kübra Bozdemir, Selin Tuncay,

 

Zeynep Nisa Bayram (10. Sınıf MEB İngilizce ders kitabı ve A2 seviye Oxford Directions Türki-

ye kitaplarının standartlara dayalı ders kitabı değerlendirme kıstasları dahilinde karşılaştırıl-

ması)

 

15.00—15.30 ARA

 

15.30—16.30 Derslik 18

Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Fatih KEZER

 

– Ayşen Payas, Hande Aksoy (Kocaeli fen lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ile saldır-

ganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi)

 

– İlay Kübra Aydağ (Lise öğrencilerinde yalnızlık)

 

– Kübra Nur Uslu, Büşra Meltem Özgölet (Lise öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına bağımlılık

nedenlerinin incelenmesi)

 

– Aycan Sevimli, Dicle Şen, Nilgün Özdemir (Rehberlik hizmetlerinin fen lisesi öğrencileri tara-

fından değerlendirilmesi ve faydalanma düzeylerinin incelenmesi)

 

15.30—16.30 Derslik 19

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi O. Nejat AKFIRAT

– İlkem İşcan, Rümeysa Berna İlhan (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimi

alan öğretmen adaylarının öz yeterlilik algılarının sınıf düzeyi akademik başarı deneyim ve

bölüm açısından incelenmesi)

– Derya Miroğlu, Fadik Salim (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD, okulöncesi eğitimi,

 

bilgisayar BÖTE, fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin öğret-

menlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi)

 

– Nergiz Cihangül, Habibe Bozkurt (Kocaeli Üniversitesi RPD, Fen Bilgisi öğretmenliği ve İngi-

lizce öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarının incelenmesi)

 

– Burcu Aylin Kaya, Sevil Gündoğdu (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Eakültesi RPD ve okul öncesi

öğretmenliği bölümlerinin 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının

incelenmesi)

15.30—16.30 Derslik 20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şenel GERÇEK

 

– Arife Aksoy, Büşra Tekin, Kader Nur Kısınma (Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneğine üye ailele-

rin umutsuzluk ve yılmazlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi)

 

– Abdurrahman Sarıtaş, Hayriye Sevinç (Umutsuzluk düzeylerinin yakın ilişkilerde bağlanma

stillerine olan etkisi)

 

– Muhammet Ali Karakurt, Alihan Yıldırım, Mehmet Balpetek (Geçmişten günümüze üniver-

siteye giriş sistemlerinin incelenmesi ve alternatif bir sistem için uzman görüşlerinin alın-

ması)

 

– Merve İbiş (Türkiye’de yaşayan göçmen çocukların karşılaştıkları psikososyal sorun-

lar:Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış)

 

15.30—16.30 Derslik 21

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ

 

– Kadriye Turan, Özge Kaya, Kübra Akkaya (Bireylerin psikolojik danışma ve rehberlik bölü-

münü tercih etmesine etki eden faktörlerin sosyal bilişsel kariyer kuramına göre incelenme-

si)

 

– İrem Çetin, Deniz Gözde Kılçık (Kocaeli Üniversitesi RPD bölümü öğrencilerinin flört ilişki-

sinde yaşanan psikolojik ve fiziksel saldırganlığa yönelik tutumlarının yaş, cinsiyet, flört ilişki

 

durumu ve sosyoekonomik düzey faktörleri ile ilişkisinin incelenmesi)

– Merve Nur Dağdelen, Elif Can (Kocaeli Üniversitesi RPD programı öğrencilerinin depresyon

ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

 

– Gözde Ergin, Emine Yücel, Kurtulmuş, İrem Demiröz (Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemin-

de zararlı alışkanlıklar)

 

15.30—16.30 Derslik 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Belgin Özaydınlı

– Selin Çağlar, Mustafa Kayamaz (Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının öğretmenlik

mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları)

– Esma Aksoy, Hilal Çoşğun, Pirnur Esma Akkaya, Dilan Çelebi, Leyla Ölmez, Merve Öztel

(Web tabanlı yabancı dil öğretimi ve öğretmene yardımcı olabilecek siteler)

– Zeynep Çalışkan, Eda Filiz, Tuğçe Yılmaz, Tilbe Çaldır, Dilara Tandoğan (İngilizce ders

kitaplarındaki kültürel etkiler)

– Meryem Koçak, Asiye Şahin (Yükseköğretim öğrencilerinin beslenme ve barınma sorunları)

  1. Gün 11 Mayıs 2018 (09.00-17.00)

 

09.00-11.00 Resim Analizi (D15)-50 Kontenjan

Psk. Demet BOZOK

Doğayı Okumak(D1)-40 Kontenjan

TEMA Vakfı

Sanat Terapi (D11)-20  Kontenjan

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Çocuk Hakları ve Demokrasi (D16)-25  Kontenjan

Uzm. Öğrt. Seda ÇARIKÇI

11.00-12:30 Prof. Dr. Gülden UYANIK BOLAT

Çocukların Sevdiği Kitaplar

(Servettin Bilir Salonu)

Reggio Emilia Yaklaşımı (D15)- 50 Kontenjan

Dr. Fatma Özge ÜNSAL

13.00-14:30 Doç. Dr. Tülin GÜLER YILDIZ

Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi

(Servettin Bilir Salonu)

Resim Analizi (D15)-50 Kontenjan

Psk. Demet BOZOK

15:00- 17:00 Hikaye Okuma (D3)-25 Kontenjan

Öğr. Gör. Dr. Cansev KARAKUŞ

Sanat Terapi (D11)-20 Kontenjan

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Okul Öncesi Eğitiminde Müzelerden Yararlanma(D1) -50 Kontenjan

Öğr. Gör. Hande USBAŞ

Çocuk ve Oyun

(Oyun İşlik Dersi)-30 Kontenjan -Öğr. Gör. Ülkü ÇOBAN