Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

II. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
2015 yılında öğrenci çalıştayı olarak başlayan, 2016 yılında ilki düzenlenen öğrenci kongresi, bu yıl “21. Yüzyılda Türkiye’de  Eğitim Nasıl Olmalıdır?” teması ile gerçekleşti. Kongrenin açılış programı 10 Mayıs 2018’de Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonu’nda fakültemiz öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından açılış konuşmalarında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, , fakültemiz özelinde başlayan öğrenci kongresinin önce Türkiye’ye sonra dünyaya açılan bir kongre haline dönüşmesi gerektiğini belirterek emeği geçen öğrenci ve öğretim üyelerini tebrik edip teşekkür etti. İkinci konuşmayı Eğitim Fakültesi Öğrenci Kulübü  Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Melike GÜR yaptı. Gür de konuşmasında, öğrencilerin kendilerine daha fazal güvenmesi gerektiğini belirterek,  kongrenin bilgi üretme sürecinde öğrencilerin daha fazla yer alabilmeleri için gerçekleştiğini belirtti. k için bu mak geDüzenleme Kurulu , Dr. Öğr. Üyesi Osman Nejat AKFIRAT, Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNEŞ, Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK, Melike GÜR, Gizem ARIK, Furkan BAYRAM, Öğr. Gör. Dr. Esra ÖZBAY ÜNLÜER, Arş. Gör. Figen BOZKUŞ,Arş. Gör. Dr. Özlem TEZCAN, Arş.Gör.Dilara YILMAZ, Arş. Gör. Gizem GÜNÇAVDI, Araş. Gör. Birsen Berfu Akaydın’dan oluşmaktadır. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program çalıştay sunumları ile devam etti.

“21. Yüzyılda Türkiye’de  Eğitim Nasıl Olmalıdır?”  Çalıştayı

Kongre kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda ; sunumlar “Okul Öncesi Eğitim”, “ Rehberlik ve Psikolojik  Danışmanlık”, “PISA’ da Matematik Başarısı”, “PISA’da Okuduğunu Anlama Başarısı” başlıklarında yapıldı. Sunumlarda, öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı araştırmalar ve belirtilen başlıklarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştay, sunum ve tartışmaların ardından öğrencilere  teşekkür edilerek,   belgelerinin takdimi ile tamamlandı.

Bildiri Sunumları

Öğretmen adaylarına bilimsel bilgi üretme ve sunma fırsatının  sunulduğu bildiri oturumları  10 Mayıs 2018 tarihinde 14.00- 17.00  saatleri arasında, fakültemizde 5 ayrı derslikte gerçekleştirildi . 181 öğrencinin 41 bildiri sunduğu oturumlar yoğun ilgi gördü.

Atölyeler  ve Konferanslar

Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye ve konferanslar ile  öğrencilere farklı üniversitelerdeki öğretim üyelerinin birikiminden yararlanma fırsatı sunuldu. Gerçekleşen 10  atölyeye 485 öğretmen adayı katıldı. Psk. Demet BOZOK’un katılımı ile ‘Resim Analizi’,  Dr. Fatma ÖNALAN AKAFIRAT’ın katılımı  ile ‘Sanat Terapi’, Öğr. Gör.Hande USBAŞ’ın katılımı ile ‘Okul Öncesi Eğitiminde Müzelerden Yararlanma’, Öğr. Gör. Ülkü ÇOBAN’ın katılımı ile ‘Çocuk ve Oyun’, Öğr. Gör. Dr. Cansev KARAKUŞ’un katılımı ile ‘Diyolağa Dayalı Hikaye Okuma’, Dr. Fatma Özge ÜNSAL’ın katılımı ile ‘Reggio Emilia Yaklaşımı’, Uz.Öğrt. Seda ÇARIKÇI’nın katılımı ile ‘Çocuk Hakları ve Demokrasi’ atölyeleri gerçekleşti. Ayrıca  Servettin Bilir Konferans Salonu’nda Prof.Dr. Tülin Güler YILDIZ’ın gerçekleştirdiği “ Erken Çocuklukta Bilim Eğitimi Konferansı” ve Prof.Dr. Gülden Uyanık BALAT’ın gerçekleştirdiği “Çocukların Sevdiği Kitaplar Konferansı”  öğrencilerin beğenisini kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi resmi web sitesi:

http://www.kouegitimfakultesiogrencikongresi.org/