Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi

12 Mayıs 2016’da fakültemizde, fakülte öğrencileri tarafından birinci Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongrede fakültemiz öğrencilerinin hazırladığı 29 bildiri, 3 farklı salonda sunuldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kongre çerçevesinde “Türkiye’de öğretmenlik mesleği nasıl olmalıdır?” başlıklı bir de çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi resmi web sitesi: http://kouefogrencikongresi.com/

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI


09.00—9.30 Kayıt

09.30-10.00 Açılış Konuşmaları

Dilara Tanrıverdi (Kongre Düzenleme Kurulu)

Prof. Dr. Elşen Veli (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ahmet Küçük (Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

 


BİLDİRİ OTURUMLARI

 

10.00—11.15 Derslik 9

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Arzu Arı

 • Şule HOROZ (Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarısına göre incelenmesi)
 • Merve GÜCÜKÇAVUŞ (İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi örneği )
 • Metin ÖZTAY ( Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarısına göre incelenmesi )
 • Bünyamin Emre TAŞÇI (Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarısına göre incelenmesi )
 • Mehtap Çağla ÇOKYAŞA- Yrd. Doç. Dr. Funda DAĞ (Fatih projesi ve matematik eğitimine teknoloji entegrasyonuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi )

10.00—11.15 Derslik 10

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. O. Nejat Akfırat

 • Hande AKSOY—Rümeysa Berna İLHAN (Ana-baba tutumu ve karar stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi )
 • Ünal ÖZÜGÜZEL – Yusuf Şahin AY – Abdulbari DEMİR ( Üniversite öğrencilerinin aile bağlamında benliklerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisinin cinsiyete göre incelenmesi )
 • Rukiye ÖZGÜR—Anqa GHARSHİN – Sabina HAJROVİÇ ( Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri ile Sahne Sanatları bölümü öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması )
 • Berna GÜL—Seher CELEP – Esra AYDIN (Ergenlerde ana-baba tutumları algısı ile benlik saygısı arasındaki ilişki)
 • Elzem AKAR—Gül Betül ŞAHİN (İlkokul, ortaokul ve lise Öğrencilerin anne baba algısına yönelik metafor çalışması )

10.00—11.15 Derslik 11

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gülcan Yılmaz

 • Osman ELMASYAZAR — Ceyhun KARAKAYA — İsmail DEMİRCİ (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 5 faktörlü kişilik envanterine göre kişiliklerinin incelenmesi
 • Ensar ÇELİK—Ömer Saim KUZU—Murat ALKIŞ (İzmit’te bulunan rehberlik servislerinin İzmit RAM’dan memnuniyet düzeyi
 • Figen CESUR—Esra AYDIN—Sümeyye TEKİN (Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin sosyal uyumlarının farklı değişkenler açısından ölçülmesi)
 • Çiğdem EKİZ—Mehmet Mustafa GÖKÇEK—Esra EROL (Öğretmen ve öğretmen adayları arasındaki iletişim becerileri farklılıklarının incelenmesi)
 • Özlem GÜR—Binnaz KIOSE—İlknur VARA -Ali NAMLI (Eğitim Fakültesi PDRöğrencilerinin ve iletişim fakültesi halkla ilişkiler öğrencilerinin iletişim becerilerinin 1-4 sınıf halkla ilişkiler bölümü ve 1-4 sınıf pdr bölümü öğrencilere göre karşılaştırılması)

11.15—11.45 Çay Arası


 

BİLDİRİ OTURUMLARI

 

11.45—13.00 Derslik 9

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Funda DAĞ

 • Çiğdem TUNÇ – Gurbet KARAMAN – Gamze YÜREK – Salih TONG ( BÖTE öğrencilerinin sosyal ağ kullanımı )
 • Yağmur GÜLER -Gülnihal GENÇYİĞİT (Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mesleğine ilişkin tutumları )
 • Merve GÜLHAN—Müzeyyen SİVRİ—Mehveş Durdu DENİZ—Sümeyye KUZU (Kocaeli üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin bölümlere göre incelenmesi )
 • Yıldırım Tevfik KAPTAN – Rükneddin Halil YAMAÇ—Sezai DEMİR (Kocaeli üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin Kpss’ye yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi )
 • Tuba GÖZÜTOK (Türkiye’de toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmalar)

11.45—13.00 Derslik 10

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy

 • Sena AKTÜRK—Tuğba UZUNER (Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsündeki öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeğine göre ruhsal sağlık durumlarının tespiti )
 • Kübra GAZEZ—Büşra TOPRAK (Kocaeli üniversitesi eğitim fakültesi son sınıfta eğitim gören öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyete ve bölümlere göre incelenmesi )
 • Büşra MEŞELİ (Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki )
 • Mihriban Çınar-Sinem Mert—Ebru KABACAN (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans düzeyi alan derslerinin okul psikolojik danışmanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine etkisi )
 • Suat ZEYBEK – Ferhat DURMAZ—Ekrem TURGUT (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin evlilik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi )

 

11.45—13.00 Derslik 11

Oturum Başkanı: Dr. Ezgi Toplu Demirtaş

 • Metehan ÇUBUK—Selin YILDIZ—Ezgi KAYA (Lise öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile mesleki olgunluklarının ilişkisi )
 • Sinem DEMİROĞLU—Rabia BAŞAR (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin bölümlerine ve cinsiyete göre iletişim becerilerinin incelenmesi )
 • Yusuf Cihat AS—Abdurrahman ERDEM—Ali KARATAŞ (Kocaeli üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin okul rehberlik hizmetlerine yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi )
 • Günnur ZEYBEK, Hacer ÖKMEN (Okullardaki diğer öğretmenlerin, okul psikolojik danışma ve rehberlik servisi ve okul psikolojik danışmanına ilişkin görüşleri

13.00—14.00 ÖĞLE ARASI


 

14.00—15.30 ÇALIŞTAY

Türkiye’de Öğretmenlik Mesleği Nasıl Olmalıdır?

 

Oturum Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. O. Nejat Akfırat

 

 • ÖĞRETMEN ADAYININ SEÇİLMESİ
 • ÖĞRETMEN ADAYININ EĞİTİMİ
 • ÖĞRETMEN ADAYININ ATANMASI VE GÖREVE BAŞLAMASI
 • ÖĞRETMEN ADAYININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VE SONRASI