Mazeret Sınav Talebi Dilekçeleri Hakkında Bilgilendirme

Mazeret Sınavı için dilekçeler* bölüm başkanlıklarına 03 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecektir. Bu tarihten sonra bölüm başkanlıkları mazeret sınavı için talep dilekçesi almayacaktır.

*Dilekçe ve Formlar sayfası için tıklayınız: http://www.kouegitim.org/ogrenci/dilekce-ve-formlar/     (Mazeret Sınav Talebi Dilekçesi (OGR-F-7))

Öğrencilerimize önemle duyurulur.
Eğitim Fakültesi Dekanlığı


Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde (http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.php, 1 Haziran 2016 ÇARŞAMBA günü Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Yönetmelik çerçevesince) Mazeret Sınavı ve Ek Sınav Hakkı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Mazeret sınavı ve ek sınav (http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/YonetmelikKOU.doc)

MADDE 22 –

(1) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, son ara sınav tarihinden itibaren 10 iş günü içinde bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Ülkemizi, uluslararası öğrenciler için kendi ülkesini ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için ilgili yönetim kurulunca ek sınav hakkı verilir.
(5) Mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bölüm/program başkanlıklarınca belirlenen programa göre yapılır.
(6) Öğrenci, raporlu olduğu tarih aralığında hiçbir sınava giremez. Bu tarih aralığında girilen sınav/sınavlar geçersiz sayılır.