Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha Sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık A. B. D. tarafından RPD öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunması amacıyla planlanan aylık seminerler dizisinin 2016 Bahar dönemi üçüncü ayağı 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonunda gerçekleştirildi. ‘Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz” başlıklı seminer MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’dan Yardımcı Doçent Dr. Gökçe Bulgan tarafından verildi.

Çoğunlukla RPD öğrencilerinin oluşturduğu seminere diğer bölümlerden öğrencilerin de katılım gösterdiği gözlendi ve seminer interaktif bir şekilde ilerledi. Pozitif Psikolojinin ilgi alanlarının ne olduğu ve olmadığı ifade edilerek başlayan seminer, mutluluğun ve mutlu insanın irdelenmesi ile devam etti. Pozitif Psikoloji’nin önde gelen isimlerinin mutluluk kavramını nasıl tanımladığı ve mutlu insanları mutlu olmayanlardan ayıran farklar üzerinde duruldu. Bu noktada Dr. Bulgan, mutlu insanı mutlu olmayanlardan ayıran en önemli farklardan birinin “kişinin kendi ile olan ilişkisi” ve bu ilişkiye dair farkındalığı olduğunu ifade etti. Genel olarak bireylerin olumsuza odaklanma eğiliminin olumluya odaklanma eğiliminden baskın olduğunu söyleyen Dr. Bulgan, mutluluğun “çaba” gerektirdiğini vurguladı. Mutluluk-mutsuzluk olgusunun %50’sinin genetik, %10’unun çevresel olduğu, ancak %40 gibi azımsanmayacak bir oranın da öğrenildiğine/öğrenilebileceğine işaret edildi. Kendimizle iyi/sağlıklı ilişkinin “kendimizi kabul etme”, “öz-şefkat gösterme”, “kendimize değer verme” ve “kendimiz olabilme” gibi parçaları olduğunu anlatan Dr. Bulgan, her bir parçanın ne olduğu ve bu parçaları nasıl geliştirebileceğimizi de anlattı. Dr. Bulgan’ın altını çizerek vurguladığı bir diğer nokta da psikolojik danışmanların hem kişisel hem de mesleki nedenlerden dolayı bu konu hakkında daha yüksek farkındalığa sahip olmaları gerektiği. Dr. Bulgan’ın seminer süresince verdiği somut örnekler ve uygulama önerileri “mutluluk için ne yapılabilir”i anlamlandırmakta özellikle etkili oldu. Seminer sonrasında sorular cevaplandı.
Dr. Bulgan’a verdiği bu keyifli seminer için çok teşekkür ederiz.
Eylül 2016 seminerinde görüşmek üzere…

Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha Sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz
Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha Sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz
Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha Sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz
Mutluluk ve İyi Oluşumuz için Kendimizle Nasıl Daha Sağlıklı bir İlişki Kurabiliriz