Erasmus

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi web sitesi için tıklayınız.

Eğitim Fakültesi Erasmus Komisyonu sayfası için tıklayınız.

 

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgi (http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?oh=bilgi adresinden alıntılanmıştır.)

Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarının listesi için http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?erasmus=ID&Erasmus=BeyannameID

 

Erasmus öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

 

  • Eski sisteme tabi (Bologna sürecine dahil OLMAYAN) önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00,
  • Yeni sisteme tabi (Bologna sürecine dahil) önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00’tür.

 

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ise 2012-2013 itibariyle Erasmus programına en erken 2. sınıfta başvurabileceklerdir. Bu uygulama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin akademik tanınma hususunda problem yaşanmamasını temin etmek gerekçesi ile almış olduğu bir karara dayanmaktadır ve Fakülte’nin Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ilettiği 10.11.2011 tarih ve 591 sayılı resmi yazı ile açıklanmıştır.

Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar.

Erasmus’a başvuru yapacak yeni sistem öğrencilerinde minimum genel not ortalamasının 2.20/4.00, eski sistem öğrencilerinde minimum genel not ortalamasının 2.00/4.00 olması şartı aranır. Not ortalaması asgari koşulun altında olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı (eski sisteme tabi olan önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00, ve yeni sisteme tabi önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00) elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

Bu durumda alttan derslerimin hepsini karşı kurumda alabilecek miyim?

Erasmus değişim programı sırasında öğrencinin alabileceği kredi yükü 1 akademik dönem için minimum 30*, maksimum ise 39** AKTS olabilir (KOÜ’deki kredi sayısı)

* KOÜ’deki mevcut iş yükü 30’dan az ise Öğrenim Anlaşması 30’dan az AKTS içerebilir.

Dolayısıyla öğrenci KOÜ’deki 39 AKTS’ye denk düşen sayıda dersini karşı kurumda alma hakkına sahiptir. Ancak, yönetmeliğin aşağıdaki maddesi uyarınca bu durum bölüm insiyatifine bırakılmıştır:

** Lisans-önlisans-yönetmelik-17-07-2011

koşulu ile bir yarıyılda en fazla 39 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ancak ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.

 

Son sınıf öğrencisiyim. Ancak okulumu uzattım. Son sınıftayken Erasmus başvurusunda bulunup, bir yıl sonra, yani uzattığım akademik dönemde Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus değişim programından artık yılı olan öğrenciler yararlanamaz.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne nasıl başvurabilirim?

Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda bir kez başvuru ve seçim işlemleri uygulanır. Başvuru tarihleri her yıl farklılık göstermekle birlikte genellikle seçim süreci Ocak ya da Şubat aylarında başlamakta ve bu süreçte bir sonraki akademik yılda değişim faaliyetinden yararlanacak öğrenciler belirlenmektedir.

Başvuru dönemlerinde web sayfamızda (int.kocaeli.edu.tr/erasmus/) yayınlanan bağlantı aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. (bkz. Öğrenim hareketliliği başvuru). Başvuru yapabilmeniz için bölümünüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir AB yükseköğretim kurumu arasında ilgili akademik yılda (örn. 2013-2014) geçerli olan bir Erasmus İkili Anlaşması olması gereklidir. Erasmus İkili Anlaşmaları’nın listesi için bkz. int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri

 

Bölümümün/fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte (en az 1-2 ay önce) Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz. Erasmus koordinatörlerinin listesi için bkz. int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=koord

İkili Anlaşma koordinatör ya da bölümde görevli bir öğretim elemanı tarafından yapılabilir. Ancak öğrenciler de int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ID&Erasmus=BeyannameID adresinde yer alan, AB üyesi ülkelerde bulunan EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarını incelemek; bölümlerinin dengi bölümü bulunan kurumlara ilişkin Erasmus temas kişisinin adı ve e-posta adresi, verilen derslerin isim ve içerikleri gibi bilgileri derlemek ve bu bilgileri bölüm öğretim elemanlarına ya da Erasmus koordinatörlerine iletmek suretiyle İkili Anlaşma yapılması sürecine destek olabilirler. Bu şekilde İkili Anlaşma yapılması sürecine katkıda bulunan bir öğrenci dolaylı olarak Erasmus programından yararlanma şansını arttırmış olur, ancak yapılan anlaşmadan yararlanabilmek için eksiksiz olarak seçim sürecine dahil olmak zorundadır.

 

Erasmus programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?

Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre İkili Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/ sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenciler başvuruda tercih ettikleri yükseköğretim kurumunun Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim-öğretim dilinden/dillerinden sınava girmelidir. İkili Anlaşmalı kurumların Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dilleri/başvuru için sınava girmeleri ya da sertifika getirmeleri gereken diller için bkz.int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri

Öğrenci başvurusunda hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih ettiyse, bu öğrencinin her iki dilde de sınava girmesi gerekir. Eğitim dili ifadesi ile kast edilen, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerine rutin olarak uyguladığı resmi eğitim-öğretim dili değil, Erasmus öğrencilerine uygulayacağı eğitim dilidir. Örneğin, Almanya’daki bir yükseköğretim kurumunun eğitim dili Almanca olabilir, ancak Erasmus öğrencilerine İngilizce ders açmak, İngilizce eğitim-öğretim materyali sağlamak ya da sunum yaptırmak suretiyle not vermek gibi yöntemler izlenebilir.

 

Açıklama Dosya
Örnek Erasmus Dil Sınavları

 

Erasmus öğrencileri için KOÜ Yabancı Diler Yüksekokulu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde sınav uygulamaktadır. Yukarıda geçmiş yıllara ait örnek sorular sunulmakta olup soru tipi ve formatı yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir.

2013-2014 akademik yılında Erasmus’a başvuru yapan öğrencilere uygulanacak İngilizce sınav örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/pdf/erasmus.pdf

 

Erasmus programı ile İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde eğitim alacak öğrencilerin seçiminde 2013-2014 Akademik yılı itibari ile HİÇBİR ŞEKİLDE KPDS/ÜDS belgeleri kabul edilmeyecektir. Kocaeli Üniversitesi YDYO yaptığı sınavda dil barajı 60 puan olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim dili/sınav dili İtalyanca ya da İspanyolca ise hangi dilden sınava girmeliyim?

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarını tercih eden öğrencilerimiz başvuru tarihleri içerisinde bu dillerden birinde (eğitim alacakları dil hangisi ise) resmi bir yabancı dil kursundan en az B1 düzeyinde sertifika getirmelidir. Bu öğrencilerimiz sertifika diline göre öncelikli olarak İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurum kontenjanlarına yerleştirileceklerdir ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları zorunludur. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlarla yapılmış anlaşmalarda sağlanan bölüm kontenjanının dolmaması halinde İngilizce sınavına girmiş ve barajı geçmiş öğrencilerimizden bu kurumları tercih edenler kontenjana yerleştirileceklerdir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır.
2014-2015 akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

 

2014-2015 Hibe

 

Hibem ne zaman hesabıma yatırılır?

Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce, hak ettiği hibenin % 80’i (hibenin Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından gönderilmesini takiben) öğrencinin hesabına yatırılır. Erasmus hibesi genellikle Eylül-Ekim ayı içerisinde Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz hesabına yatırılmaktadır. Bu nedenle Eylül-Ekim aylarında değişim faaliyeti başlayan öğrencilerin hibelerinin % 80’inin hesaplarına aktarımı, öğrencinin yurt dışına çıkışından sonraki bir tarihte gerçekleştirilmektedir.

 

Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

Öğrenci, değişim sonunda gerekli belgeleri Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim ettikten sonra hibesinin % 20’si öğrencinin hesabına yatırılır*.

Öğrencinin alacağı ilk hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası’nda yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir.

* Üniversitemizde, Erasmus değişim dönemi süresince derslere devam etmedikleri, sınavlara girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’ den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir. Bununla birlikte, Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir. Ancak öğrencinin derslere düzenli devam etmesi ve sınavlarına girmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini başarısız olarak tamamlayan öğrencilerin toplam hibelerinin tamamının ödenmesi veya toplam hibelerinde kesinti yapılması konusunda yükseköğretim kurumu karar verir.

 

Erasmus hibesi yurt dışındaki öğrenim dönemim boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

 

Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

 

Erasmus öğrencisi olmam halinde Türkiye’de aldığım harç kredisi, öğrenim kredisi ve/veya özel burslar kesintiye uğrar mı?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.

 

Erasmus dönemi boyunca aldığım derslerden başarısız olursam hibem kesilir mi?

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya bir öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez.

Erasmus öğrencilerinin programın yükümlülüklerinin (dersleri takip etme, sınavlarına girme, gerekli belgeleri tamamlama, vs) bir kısmını ya da tamamını yerine getirmemesi halinde, ayrıca derslerine devam ettikleri ve sınavlara girmelerine rağmen karşı kurumdan alınan toplam AKTS miktarının en az 2/3’sinden başarısız olduklarında öğrencilere hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Belirtilen durumlarda, birimimiz toplam hibenin %20’sinden daha fazla kesinti yapma hakkında sahiptir.

 

Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi öğrencilere kalacak yer konusunda destek olur, ancak öğrencinin yerleştirilmesinden tamamen sorumlu değildir. Öğrenciler barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendileri barınma olanaklarını araştırmalıdır. Bu konuda daha önce aynı kuruma giden Erasmus öğrencilerinden destek almak üzere Birimimizden yardım talep edilebilir.

 

Erasmus öğrencisi olduğum zaman Kocaeli Üniversitesi’nde kayıt yenilemem/harç ödemem gerekir mi?

Evet. Erasmus öğrencisi, değişim için yurt dışına çıkmadan önce ya da yurt dışında iken, Kocaeli Üniversitesi’nde ders seçmeden okul kaydını yaptırmalıdır. Ancak öğrenci, değişim öğrencisi ders seçmemeli ve ders kaydı yaptırmamalıdır. Bunun yerine gideceği kurumda alacağı dersleri içeren Öğrenim Anlaşması ve bu derslerin KOÜ’deki denkliğini gösteren Tanınma Belgesi’ni bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlamalıdır.

 

Erasmus öğrencisi olarak seçildim. Değişim döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde ders seçecek miyim?

Hayır. Erasmus öğrencileri değişim döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde ders seçimi yapmamalıdır. Bunun yerine gideceği kurumda alacağı dersleri içeren Öğrenim Anlaşması ve bu derslerin KOÜ’deki denkliğini gösteren Tanınma Belgesi’ni bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlamalıdır. “Öğrenci Bilgi Sistemi’nde, ödenecek harcın görünmesi için ders seçilmelidir” ifadesi yanlış olup UİB’nin tüm bilgilendirmelerine rağmen, bazı akademik danışmanlar tarafından uygulanmaktadır. İdeal olan danışmanın öğrenciye ders seçtirmeden öğrenciyi sistemde onaylaması ve öğrencinin buna istinaden harcını ödemesidir. Şayet, yanlış bir uygulama ile Erasmus öğrencisi için ders seçildi ise, danışmanın bunu dersleri daha sonra sistemden silmesi gerekir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti süresi ne kadardır?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresi bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

 

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli ya da hibesiz olarak Erasmus öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus’tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda öğrenci öncelikle hem Kocaeli Üniversitesi’ndeki bölüm/fakültesinden hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatöründen ilgili akademik yılın ikinci döneminde de Erasmus kapsamında eğitim-öğretim yapmasının uygun olduğunu belirten resmi yazıyı Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmelidir. Bu onaylar iletildikten sonra Birimimizin hesabında hibe olup olmadığı Uluslararası İlişkiler Birimi’ne (KOÜ) sorulmalıdır. Üniversitemizin elinde hibe kalmış olması halinde öğrenci 2. dönem uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için elimizde hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus programını uzatabilir. Erasmus programını uzatarak bahar döneminde de Erasmus yapan bir öğrenci, tıpkı 1. dönem yaptığı gibi http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?yol=Harita adresindeki yol haritasına bakarak 2. dönem için de Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve Öğrenci Sözleşmesi hazırlamalı ve 2. dönem başlamadan önce ya da başladıktan kısa bir süre sonra (en fazla 1 ay içinde) UİB’ye iletmelidir.

 

Birden fazla kez Erasmus öğrencisi olabilir miyim? / Hibe alabilir miyim?

Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim hareketliliği hibesi alabilir. Bu durum öğrencinin staj hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmasına engel değildir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten tekrar yararlanabilir. Ancak öncelik daha önce faaliyetten yararlanmamış olan öğrenciye verilir.

 

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus değişim öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri KOÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi öğrenci/bölüm koordinatörü tarafından gidilecek üniversitenin web sayfasından ya da Uluslararası İlişkiler Birimi ile yazışılarak içerikleri ile birlikte temin edilmelidir. Ders listesi temin edildikten sonra bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması’nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir.

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı?

Seçilen öğrenci, Erasmus bölüm koordinatörü ile yurt dışında alacağı derslerin (1 akademik dönem için 30 AKTS) Kocaeli Üniversitesi’nde hangi derslere denk sayılacağını gösteren bir Tanınma Belgesi hazırlar (3 orijinal; biri öğrencide, biri KOÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’nde, biri de öğrencinin bölümünde bulunmak üzere) ve bu belge bölüm/fakülte İntibak Komisyonu’nun onayına sunulur. Tanınma Belgesi İntibak Komisyonu onayını takiben, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından onaylanır. Tanınma belgesi öğrenim anlaşması ile eşzamanlı olarak öğrenci gitmeden onaylanmalı ve UİB’ye iletilmelidir. Bu belge öğrencinin ders denkliğinin teminatıdır.

Öğrenim süresince Öğrenim Anlaşması’nda herhangi bir değişiklik olması halinde (değişim balamasını takip eden 1 ay içerisinde) Tanınma Belgesi de buna paralel olarak yenilenmeli ve yine bir ay içerisinde UİB’ye iletilmelidir.

 

Erasmus’tan tez aşamasında yararlanacak olan Yüksek Lisans/Doktora öğrencisiyim. Bu durumda ders almam gerekli mi?

Ulusal Ajans tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri için minimum 15 AKTS’lik (1 akademik dönem için) ders alınması gerekliliğini getirmiştir. Ancak her kurum YL ve doktora öğrencileri için ders sunmamaktadır. Dolayısıyla mümkünse 15 AKTS’lik ya da buna yakın ders alınması gerekmektedir. Kalan kredi ise (1 dönem için 30, 2 dönem için 60 AKTS olacak şekilde) öğrenim anlaşmasında “thesis study” şeklinde belirtilmeli ve mümkünse tez çalışması ile ilgili olarak çalışılabilecek bir akademisyen ile önceden irtibat kurulmalıdır. Öğrenci tez aşamasında ise alınan dersler için tanınma formu hazırlanmasına gerek yoktur.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine ara verilebilir mi?

Bir Erasmus öğrencisi ancak, asgari faaliyet süresi sağlanmadan (3 tam ay) şahsi bir mücbir sebepten* dolayı faaliyete ara verebilir. Öğrenci 3 tam aydan daha uzun süre yurtdışında kaldıktan sonra mücbir bir sebepten dolayı faaliyete ara verirse, kendisine tekrar gitme imkanı tanınmaz.
(* Mücbir sebep, öğrencinin kontrolü dışında, öğrencinin sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen, hata ya da ihmalden kaynaklanmayan, alınacak tedbirlere rağmen önlenemeyeceği belgelendirilen her türlü öngörülemez durum ve olaydır.)

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Kayıtlı olduğum her iki bölümün anlaşması ile Erasmus programından yararlanabilir miyim?

Evet. Başvurunuz esnasında “bölümünüz” seçeneğinde hangi anadalı seçtiyseniz bizim kayıtlarımızda o bölümden Erasmus öğrencisi olarak görünürsünüz.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Öğrenim anlaşmamda seçeceğim ve tanınma formumda KOÜ’deki derslerimle eşleşecek derslerim hangi bölümden olacak?

ÇAP öğrencileri hangi bölümün anlaşması ile Erasmus’tan yararlanmak üzere başvuru yapmış ise öncelikle o bölümün derslerini kapsayan bir Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Formu hazırlamalıdırlar. Öğrencinin ikinci anadalın derslerini Erasmus dönemi boyunca misafir olduğu kurumda alabilir (bkz. Aşağıdaki madde). Alamaması halinde, öğrenci bu dersleri değişim dönemi bittikten sonra KOÜ’de alttan alabilir.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Erasmus dönemim boyunca her iki bölümümün derslerini de alıp KOÜ’de denk saydırabilir miyim?

ÇAP öğrencileri hangi bölümün anlaşması ile Erasmus’tan yararlanmak üzere başvuru yapmış ise öncelikle o bölümün derslerini kapsayan bir Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Formu hazırlamalıdırlar. Ancak, öğrencinin gideceği kurumda her iki anadaldan da alabileceği dersler mevcutsa ve öğrencinin (aşırı iş yükü yüklenmeden) bu dersleri alması mümkünse, öğrenci her iki anadaldan da ders alabilir. Bu durumda öğrenci, KOÜ’deki her iki anadalın bölüm koordinatörünün desteği ve imzası ile bir Öğrenim Anlaşmasını ve Tanınma Formunu hazırlar. Her iki bölümün derslerini kapsayan Tanınma Formu, ayrı ayrı, her iki bölüm İntibak Komisyonu’nun da imzasına sunulur. Ancak değişim dönemi içerisinde her iki anadala ait tüm derslerin karşılıklarının misafir olunacak kurumda bulunması mümkün olmayabilir.