Programlamanın ilkokul düzeyi çocukların 21.yy becerilerine ve sayısal düşünme becerilerine etkilerinin araştırıldığı projenin 1. fazı tamamlandı.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen “İlkokul Düzeyinde Programlama Öğretiminin Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine (İşbirliği Ve İletişim, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Yaratıcılık ve Yenilenme) ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkileri” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesinin 1.fazı Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulunda 28 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Funda Dağ, proje ekibi üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Şumuer ile Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokul Müdürü Necmettin Türkmen, sınıf öğretmenleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile proje eğitmenleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4. sınıf öğrencileri Berkay Pekdemir, Furkan Kara, Neslihan Keskin ve Serap Damla Yüksel’in katılımları ile bir dönem boyunca gerçekleştirilen etkinlikler değerlendirildi ve öğrencilerin proje sergisi incelendi.

Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu “Computational thinking and digital skills in European education for all” Erasmus Projesi kapsamında 13.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Dr. Öğr. Üyesi Evren Şumuer tarafından verilen “Alice ortamında dijital hikaye tasarımı” semineri ile başlayan işbirliği ilkokul öğrencilerine serbest etkinlik saatlerinde verilecek eğitimlere yönelik projeye dönüştürüldü. Bu kapsamdaki projenin birinci fazında (2018-2019 Bahar döneminde) 14 hafta boyunca ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine bilgisayarsız kodlama etkinliklerine yönelik öğretim süreçleri planlandı ve uygulandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak olan projenin 2.fazında farklı sınıf düzeylerinde bilgisayarsız kodlama, dijital tasarım ve fiziksel kodlamaya yönelik öğretim süreçlerinin uygulanması planlanmaktadır..

“Alice ortamında dijital hikaye tasarımı” seminerine İtalya’dan 3 öğretmen, Polonya’dan 4 öğretmen, Romanya’dan 3 öğretmen, Portekiz’den 3 öğretmen, İsveç’ten 3 öğretmen, Slovakya’dan 3 öğretmen ve Türkiye’den 8 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim öğretmenlerin sınıf içi öğretim süreçlerinde dijital hikayeler oluşturarak öğretim süreçlerini zenginleştirmeye yönelik giriş düzeyinde etkinliklerle gerçekleştirilmiştir.