Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları –Öğretim Programlarımızdaki Tarihsel Gelişimler” söyleşisi gerçekleştirildi

26 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Servettin Bilir konferans salonunda Talim terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) Öğretim Programları Daire Başkanı Toper Akbaba tarafından “Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları –Öğretim Programlarımızdaki Tarihsel Gelişimler” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İsmet Şahin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe fakültemizde görev yapan akademisyenlerin yanı sıra Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler ve mezunlar katılmışlardır. Samimi bir hava içinde geçen etkinlikte katılımcılar TTKB’nin Eğitim Programları Geliştirme ve Ders Kitapları Hazırlama sürecindeki rolü hakkında merak ettikleri soruları yanıtlama şansı yakalamış oldular.

Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Talim Terbiye Kurulu Görev ve Sorumlulukları