Web Komisyonu

Web Komisyonu

Web Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent DURDU, Sorumlu Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Levent DURDU, Başkan

Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent DURDU
BÖTE Böl. Dr. Öğr. Üyesi Levent DURDU
Eğitim Bilimleri Böl. Ar. Gör. Ufuk SARIDEDE
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. Öğr. Gör. Dr. Gürkan YAVAŞ
Temel Eğitim Böl. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZATA YÜCEL
Yabancı Diller Eğitimi Böl. Öğr. Gör. Serkan GÜRKAN

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Formlar ve Belgeler İndir
Formu İNDİR